Certificaat RCP

Het Register CRM Professional (RCP), opgericht in 2005, is een initiatief van het Platform Innovatie in Marketing (PIM) en het Platform voor Klantgericht Ondernemen (PvKO). Doel van het register is om het vakgebied van klantgericht ondernemen en CRM verder te professionaliseren en zij die zich geschoold hebben in de laatste inzichten, modellen en concepten een zichtbare plaats te geven.
Op deze website vindt u nadere informatie over de persoonlijke certificering tot RCP, over het Permanente Educatie-aanbod en andere relevante zaken voor de (aankomend) RCP-er.
De Benelux telt nogal wat beoefenaren van het CRM vak. Echter velen van hen zijn met name gespecialiseerd op CRM technologie. Het CRM vak en klantgericht ondernemen behelsen vele facetten waaronder strategie, klantprocessen, organisatie, wetgeving, verandermanagement, marketing, verkoop en service. Zeker voor buitenstaanders, ontbreekt het zicht op kwaliteit op het gebied van CRM en klantgericht management. Sinds juli 2005 bestaat er een erkend kwaliteitskeurmerk om vakbekwame en hooggekwalificeerde CRM professionals herkenbaar te maken. CRM professionals en managers kunnen nu Register CRM professional worden door de persoonscertificering te doorlopen. Deze certificering voldoet aan internationale normen.

Kwaliteitskeurmerk voor CRM Professional

Het Register CRM Professional is een keurmerk voor goed en modern opgeleide ervaren professionals in klantgericht ondernemen en CRM in de breedste zin van het woord. Om gecertificeerd te kunnen worden als Register CRM Professional, met het bijbehorende recht de titel RCP te mogen voeren, dient men als professional aan een aantal vereisten te voldoen. U dient aan te kunnen tonen een volwaardig gesprekspartner te zijn op het gebied van klantgericht ondernemen en Customer Relationship Management. Zij die de titel RCP mogen voeren, mogen geplaatst worden binnen de volgende kaders:

  1. De titel geeft garantie aan werkgevers en opdrachtgevers voor een goede en actuele vakbekwaamheid op het gebied van Klantgericht Ondernemen en CRM door de zorgvuldige beoordeling van uitstekende opleidingsinstituten en erkende marketing brancheverenigingen.
  2. De leden van het Register vormen een belangrijk netwerk van professionals die elkaar ondersteunen en inspireren in de dagelijkse toepassing van het vakgebied Klantgericht Ondernemen en CRM.
  3. De leden van het register dienen ieder jaar hun vakkennis bij te houden door het bezoeken van conferenties en seminars, gastcolleges en themasessies inzake Klantgericht Ondernemen en CRM.

Hoe wordt u RCP-er?

Indien u hoog bent opgeleid op het gebied van Klantgericht Ondernemen en CRM en zich actief begeeft in dit vakgebied, dan is het mogelijk dat u zich als Register CRM Professional kunt certificeren. Beeckestijn Business School verzorgt in Nederland opleidingen op post-HBO en postdoctoraal niveau over Klantgericht Ondernemen en CRM. Gecertificeerden dienen een proeve van bekwaamheid af te leggen door middel van de verdediging van een plan m.b.t. de onderwerpen hiervoor benoemd. Bij de verdediging is een vakbekwame docent aanwezig en tevens een afgevaardigde van een branchevereniging PvKO. Bij de verdediging dient u aan te tonen het vakgebied Klantgericht Ondernemen en CRM op zowel tactisch als strategisch in meer dan voldoende mate (minimaal een 7) te beheersen.